'''přehled činnosti 2020'''

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Přehled činnosti v roce 2020

Vašulka Kitchen Brno - celoroční činnost Přehled činnosti v roce 2020

Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno pokračuje v roce 2020 v programu pro veřejnost, se zaměřením na nejrůznější formy programu v oblasti umění nových médií ve spojení s tvorbou manželů Vašulkových. Oproti minulému roku, kdy jsme se věnovali převážně jednodenním programům zahrnující umělecké prezentace, koncerty a přednášky, jsme tento rok zaměřili pozornost na větší projekty, workshopy a výstavy. Větší měrou se také věnujeme odborným výstupům, včetně koncepční práce na systematizaci a utřídění archivu nebo přípravy publikace vycházející z příspěvků mezinárodního kolokvia. Celospolečenskou situaci s omezením veřejných kulturních aktivit během jarních měsíců a v nastupující podzimní sezóně se snažíme využít v nabídce on-line programu, který částečně nahradí nebo doplní program v prostoru Vašulka Kitchen Brno.

Celoroční činnost 2020

Centrum umění Vašulka Kitchen Brno je otevřeno dva dny v týdnu (úterý a čtvrtek, 10.00-18.00h) široké veřejnosti s nabídkou stálé expozice děl manželů Vašulkových , přístupem do video archivu tvorby Vašulkových a okruhu blízkých autorů, s příruční knihovnou zaměřenou na umění nových médií od raného videa po současnou tvorbu. Nabídku doplňuje interaktivní koutek s audiovizuální sestavou nástrojů a obrazovek, které mohou návštěvníci (děti i dospělí) využít a vyzkoušet vlastní kreativní práci s elektronickým vybavením. Prostor doplňují práce současných brněnských umělců a pedagogů na Fakultě výtvarných umění v Brně Barbory Trnkové a Tomáše Javůrka, jejichž tvorba se pohybuje v oblasti net artu.

Příruční knihovna

Příruční knihovnu jsme v roce 2020 rozšířili o 42 publikací z oblasti umění nových médií. Knihy jsou přístupné široké veřejnosti k prezenčnímu studiu v otevírací době centra.

Název titulu Autor Jazyk Rok vydání Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation DIXON, Steve angličtin a 2007 Konečná krajina KEIKO Sei čeština 2004 Installation and the Moving Image ELWES Catherine angličtin a 2015 Women In STEM/A: Science, Technology, Engineering, Math, and Art! What Women Need to Know HUGHES J angličtin a 2018 Heterogeneous Objects: Intermedia and Photography after Modernism PIRENNE Raphael, STREITBERGER Alexander angličtin a 2013 Jazyk nových médií MANOVICH Lev čeština 2018 Media life: Život v médiích DEUZE Mark čeština 2015 Geologie médií PARIKKA Jussi čeština 2020 Temporalita (nových) médií DVOŘÁK Tomáš a kol. čeština 2016 Epistemologie (nových) médií DVOŘÁK Tomáš a kol. čeština 2018 O nových médiích, modularitě a simulaci CHARVÁT Martin čeština 2017 Co je nového v počítačových hrách BENDOVÁ Helena čeština 2019 Zero One BERNARTOVÁ Jana angličtin a 2018 No Internet, No Art BÜHLER Melanie angličtin a 2015 AI Aesthetics MANOVICH Lev angličtin a 2018 Steina 1970-2000 SITE Santa Fe angličtin a 2008 video art RUSH Michael angličtin a 2007 A History of Video Art MEIGH-ANDREWS Chris angličtin a 2014 Multi-Media: Video-Installation-Performance KAYE Nick angličtin a 2007 Ars Electronica: Facing the Future DRUCKREY Timothy angličtin a 1999 Art of the Digital Age WANDS Bruce angličtin a 2006 MEDIENWISSENSCHAFT: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií KRTILOVÁ Kateřina, SVATOŇOVÁ Kateřina čeština 2016 Co je nového v umělé inteligenci BARTÁK, Roman čeština 2017 Krev, pot a pixely SCHREIER, Jason čeština 2019 Hello World FRYOVÁ, Hannah čeština 2020 Jak opravit budoucnost KEEN, Andrew čeština 2019 Supervelmoci umělé inteligence: Čína, Silicon Valley a svět v éře AI LEE, Kai-Fu čeština 2020 Aesthetics of Interaction in Digital Art KWASTEK Katja angličtin a 2013 Video: The Reflexive Medium SPIELMANN Yvonne angličtin a 2008 The Emergence of Video Processing Tools: Television Becoming Unglued HIGH Ed. Kathy, HOCKING Miller Sherry, JIMENEZ Mona angličtin a 2014 ENTANGLED: Technology and the Transformation of Performance SALTER Chris, SELLARS Peter angličtin a 2010 Buffalo Heads: Media Study, Media Practice, Media Pioneers VASULKA Woody, WEIBEL Peter angličtin a 2008 The World of Digital Art LIESER, Wolf angličtin a 2010 Machine Art in the Twentieth Century BROECKMANN, Andreas anglčtina 2016

Pozdní sběr VENCÁLEK, Ladislav čeština 2019 Book for the Electronic Arts POST, Maaike angličtin a 2000 Systems A. SHANKEN, Edward angličtin a 2015 Performance, Technology and Science BIRRINGER, Johannes angličtin a 2008 Woody Vasulka: The Brotherhood/A Series CHRIST, Ronald angličtin a 1999 Liveness: performance in a mediatized culture AUSLANDER Phillip angličtin a 2008 The Archive MEREWETHER Charles angličtin a 2006 Video/Art: The First Fifty Years LONDON, Barbara angličtin a 2020

Archiv Vašulka Kitchen Brno V roce 2020 jsme zahájili dlouhodobý projekt odborného zpracování archivu se záměrem zpřístupnit digitální archiv veřejnosti v nově vytvořené databázi. Hlavním cílem předkládaného projektu Vašulka Kitchen Brno_Archiv je odborné a strukturované ZPRACOVÁNÍ ARCHIVU Vašulka Kitchen Brno (VKB). Jedná se o 1252 audiovizuálních děl Woodyho a Steiny Vašulkových, průkopníků elektronických médií a jejich spolupracovníků. Archiv aktuálně obsahuje unikátní díla, nebo různě dlouhé a kvalitní kopie téhož díla a dokumentární snímky. Hlavním záměrem projektu je zpřístupnit odborné i laické veřejnosti digitální archiv a mediatéku Vašulkových ve strukturované a odborně zpracované databázi, odborné a dlouhodobé zpracování a reflexi jejich tvorby i tvorby dalších umělců z oborů umění videa a nových médií střední Evropy. Dlouhodobým záměrem je poskytování zázemí pro výzkumníky, pedagogy a kurátory a iniciování výzkumných projektů souvisejících s archivem VKB. Důležitým záměrem je i rozvoj mezinárodní spolupráce a prezentace archivu zahraničním zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. V prvním roce projektu Vašulka Kitchen Brno_Archive se zaměříme na systematizaci obsahu a vytvoření databáze v souladu s knihovnickými standardy a s ohledem na již vyvinuté systémy katalogizace audiovizuální tvorby a 3D mediálních děl využívané v jiných mediálních archivech (NFA, ADA a pod.). Cílem je vytvořit systém, který je maximálně kompatibilní s jinými mediálními archivy, a umožní do budoucna jejich potenciální propojení. V průběhu roku bude projekt Archivu zveřejňován prostřednictvím několika výstupů, dokumentujících proces práce v nepřeberném množství archivních materiálů s poukazem na některé zajímavé aspekty archivní metodiky či útržků z archivu.

Vašulkova kuchyňská kniha #1, texty k médiím: první & poslední V září roku 2020 připravujeme k vydání odbornou mezinárodní publikaci, jako výstup z kolokvia s názvem Umělecké sbírky digitální epochy, kterou Vašulka Kitchen Brno připravilo v roce 2019 se záměrem iniciovat diskuzi s předními mezinárodními odborníky, tvůrci a zakladateli platforem a institucí, kteří se ve své praxi zabývají uchováváním a restaurováním nestabilních děl umění nových médií. Publikace vyjde v českém jazyce a je určena veřejnosti, institucím a platformám, které se zajímají o umění nových médií a zabývají se uchováváním digitálních děl.

Obsah publikace Miloš Vojtěchovský , Poznámka editora Peter Weibel, Digitální zapomnění. K materiálním dějinám médií Dušan Barok, Prístupy k uchovávaniu súčasného umenia, Video, inštalácie, digitálne umenie a otázky mediálnej konzervácie Případové studie Gaby Wijers, Péče o umění nových médií v Nizozemí, krátký přehled Anna Olszewska, SENSTER 2.0: Kulturní kontext kurátorství nových médií Miklos Peternák, Chtít toho moc. Nadace C3 v roce 2017 a zpráva „404“ Flóra Barkóczi, Technologie jako nástroj komunikace. Používání elektronických a digitálních médií v budapešťském Artpool Art Research Center od roku 1980 do současnosti Jana Horáková, Machine Vision / Computer Vision, Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive Lenka Dolanová, Archivní obsese. Cesty archivem Steiny a Woodyho Vašulkových Joey Heinen, Archivování Bratrstva: Návrh technické genealogie pro díla z oblasti Time-Based-Art Kryštof Pešek / Matěj Strnad, Neklid obrazu: Meze pohybu Jakub Frank, Barbora Kundračíková, Databáze jako nová teorie všeho – věci, sítě, stropy a konstrukce Michal Klodner, Média manipulace / média imaginace Martin Blažíček, Sylva Poláková, Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění Barbora Šedivá , Archiv Vasulka.org v Brně - zpráva o projektu

Příloha Vít Janeček, Woody Bohuslav Vašulka: poznámka k jeho básnické tvorbě Vannevar Bush, Jak si můžeme myslet Gustav Metzger, Poznámky ke krizi v technologickém umění Gene Youngblood, Masová média a budoucnost touhy Erkki Huhtamo, Od kybernetizace k interakci: příspěvek k archeologii interaktivity Program Vašulka Kitchen Brno - 2020 Leden 2020

Vašulka Kitchen Brno se podílelo na uvedení dokumentárního filmu Efekt Vašulka (2019), režisérky Hrafnhildur Gunnarsdóttir, který vznikl v islandsko, česko, švédské koprodukci. Film se promítal na několika místech České republiky a byl uveden na festivalu v Jihlavě, v brněnském kinu Art, v pražském kině Ponrepo a na řadě dalších místech. Ve filmu je zachyceno založení Centra umění nových médií – Vasulka Kitchen Brno se slavnostním zahájením, jehož se účastnili manželé Vašulkovi osobně.

Leden-únor 2020 PROJEKCE K UCTĚNÍ PAMÁTKY WOODYHO VAŠULKY K uctění památky Woodyho Vašulky (zemřel 20.12.2019) jsme připravili cyklus projekcí ve Vašulka Kitchen Brno s názvem Woody a Steina Vašulka: vlastními slovy a obrazy , offline nové přírůstky do Vašulkova archivu Návštěvníkům jsme nabídli videodokumenty, které vznikly většinou během cest umělecké dvojice do Čech a Moravy po roce 2000. Na internetu lze najít hodiny video rozhovorů s Woodym a Steinou, ale jen malá část je dostupná v českém jazyce. Woody i Steina sice dávali a dávají přednost konverzovat v angličtině, ale na několika videozáznamech se zachoval Woodyho talent vyjadřování v rodném jazyce. Jako bonus je zde zařazena videopáska Telč, která vznikla během návštěvy na Moravě v roce 1973, nebo 74.

Část video dokumentů byla digitalizována nedávno a je zde zveřejněna poprvé.

Seznam dostupných dokumentů 1. Telč - The Vasulkas, 1974, 5'14 Kultovní videopáska Telč vznikla během jedné z cest do Československa, kdy Vašulkovi přestali pracovat pro The Kitchen a stěhovali se do Buffala. Telč patří k sérii, ve které Steina a Woody začali experimentovat vedle "Reminiscence" z roku 1974, nebo "C-Trend"se skenovacím procesorem Rutt / Etra. 2. fragment záznamu z akce Virtuální houbaření aneb setkání se Steinou a Woodym Vašulkovými (Experimentální prostor NOD, Praha, 11.11. 2006)

Program: Performance Guy Van Belle: „4 Miniature Homages to The Vasulkas”. Projekce z archivu Vasulkových. Diskuse s historiky umění a umělci o třenicích mezi filmem a videem, o překračování hranic a žánrů. Promítání dokumentu The Jackie Curtis' First Television Special (1970). Instalace Michal Kindernay a Jindřich Pavlíček, kulinární performance Mojmír Pukl, zvukové senzory Standa Filip.

Březen 2020

Ve Vašulka Kitchen Brno proběhla projekce Festivalu nahých forem , doplněná o živé preformance umělců: Julischka Stengele (Rakousko), Tamas Sikorski (Polsko), Lenka Klodová (Česká republika) Program vznikl ve spolupráci s FaVU VUT Brno, jehož ateliér Tělový design (vedoucí ateliéru Lenka Klodová) se dlouhodobě zabývá performativním umění spojeným se zkoumáním tělesnosti.

Duben - květen 2020 Plánovaný rezidenční pobyt islandského umělce Haraldura Karlssona v Brně nahradil vzhledem k celosvětové pandemii měsíční on-line workshop (28.4. – 28.5.), přístupný umělcům, odborníkům z celého světa, který prostřednictvím webové platformy, nabídl zájemcům možnost nahlédnout do tvůrčího procesu autora, sdílet s ním postupy, učit se nové technologické možnosti digitálních děl se zaměřením na MRI skeny a vzájemně se rozvíjet. Workhop probíhal dvakrát týdně, vždy cca 90 min, po dobu jednoho měsíce. Účastnilo se jej kolem patnácti mezinárodních i českých umělců. Výstupy jejich workshopu, včetně realizace nových digitálních děl budou do konce roku postupně zveřejňovány na webových stránkách VKB.

Haraldur Karlsson (1967, Reykjavík), se již přes třicet let zabývá experimentální video tvorbou. V současné době pracuje především s lékařskými záznamy magnetické rezonance (MRI) se speciální zobrazovací metodou vnitřních tělesných orgánů. Exaktní a technická data nebo lékařské snímky využívá Karlsson jako výchozí vizuální i obsahový materiál, který prostřednictvím digitálních technologií a nástrojů proměňuje v působivé audiovizuální dílo. Karlsson vystudoval Multimédia na islandské Akademii výtvarných umění v Reykjavíku a získal titul na Fine Art, Media Art na Akademii výtvarných umění v Enchede v Holandsku. Studoval také multidisciplinární obor Sonologie na Královské škole konzervování v Haagu. V letech 1999-2009 pracoval jako vedoucí digitální novomediální laboratoře na Akademii výtvarných umění na Islandu. Žije a pracuje v Oslu.

Červen-červenec 2020 Výstava Petr Válek: Přítvory a jiná havěť (28.5. – 30.7.) Ve Vašulka Kitchen Brno proběhla výstava solitérního autora, outsidera a autodidakta Petra Válka, který svébytným způsobem pracuje s DIY estetikou, odpadem, nalezenými předměty a přírodninami a používá je k výrobě mechanických nebo elektrických hudebních nástrojů. Součástí výstavy bylo několik performativních představení Petra Válka a přizvaných hostů.

K výstavě byl vydán katalog s texty Miloše Vojtěchovského, Tomáše Procházky a Pavla Klusáka. Součástí katalogu bylo autorské CD s nahrávkami, které vznikly během přípravy brněnské výstavy. Výstava byla převzata do galerie Bludný kámen v Opavě (3.8. – 2.9. 2020) a následně do Východočeské galerie v Pardubicích (16.9. – 8.11.2020)

Srpen – září 2020 Akvizice publikací do knihovního fondu Vašulka Kitchen Brno Příprava, editace, redakce odborné publikace, která bude vydána v září 2020 (viz výše) Příprava projektu Digitální platforma pro umělecké výstupy a vzdělávání Vašulka Kitchen Brno - grant z Ministerstva kultury podporující on-line program a digitalizaci výstupů činnosti žádaných subjektů

Říjen - prosinec 2020

On-line workshopy

Vector Synthesis Workshop s Derekem Holzerem

Cyklus čtyřdílného workshopu Vector Synthesis zkoumá přímý vztah mezi zvukem a obrazem; čerpá inspiraci z archeologie médií počítačové grafiky, a ze zastaralých technologií, jako je Cathode Monitor Ray Tube v kombinaci s moderními technologiemi laserového zobrazení. Tento workshop je ideální pro hudebníky, zvukové a vizuální umělce, kteří chtějí pracovat s osciloskopem nebo laserovým zobrazením. Účastníci se naučí kreslit Lissajous figurky, vykreslit jednoduché dvojrozměrné a trojrozměrné tvary a zpracování fotografií a videí do vektorové grafiky, která může být zobrazena na osciloskopech a ILDA laserových displejích využívající zvukové signály. Tyto vektorové tvary mohou být také dále upravené v reálném čase pomocí externích zvukových zdrojů, jako zesílené nástroje nebo elektronické syntezátory poskytované účastníky. Na závěr workshopu je plánována prezentace výtvarů jednotlivých účastníků na osciloskopu Vectrex monitor nebo laseru se zvukem. http://macumbista.net/

3D Modely - Workshop se zaměřením na lidskou anatomii s Helenou Lukášovou - 4 výstupy on-line Helena Lukášková se ve své práci zabývá komplexním problémem reprezentace díla/objektu, jenž je rozkročeno mezi virtuální existenci v digitálním světě a fyzickou realitou. Digitální médium vede k tvorbě rozvětvených systémů, dovoluje volně přecházet mezi různými manifestacemi díla. Performance se stane sochou, CT sken odhaluje útroby umělého vejce, myšlenky jsou materializované. Právě možnost pracovat s daty, skeny, nalezenými virtuálními objekty vede k vnímání světa jako hluboce prorostlého systému, jenž pouze rozkrýváme. Série čtyř workshopů je určena dospělým zájemcům o 3D modelování v digitálním prostředí. https://helenalukasova.com/

Workshopy s on-line výstupem Experimentální hudební nástroje s Jiřím Suchánkem Český audiovizuální umělec Jiří Suchánek nabídne 4 workshopy ve svém vlastním ateliéru určené dospělým zájemcům a studentům vysokých škol s tvorbou experimentálních hudebních nástrojů založených na piezo kontaktních snímačích. V průběhu workshopu si účastníci vyzkouší práci s elektrickými strojky, procesování zvuku, případné následné koncertní vystoupení, ozvučování dat (jednorázové), práci s daty jako hudební partiturou (jednorázové), snímání přírody a převody na zvuk (jednorázové), možnost programování v max/msp (spíše dlouhodobé), physical computing (spíše dlouhodobé). Workshopy budou spojené s on-line výstupem a prezentací použitých postupů s ukázkou výstupů jeho absolventů. (připraveno ve spolupráce s FaVU VUT Brno)

Obraz, zvuk a světlo s Markétou Lisou Markéta Lisá připraví 4 workshopy pro děti, které budou pojaty jako dílny prolínající hudební a zvukovou složku ve výsledný celek. Téma dílen bude spojeno s inspirací video díly manželů Vašulkových s ohledem na vznik analogového nebo digitálního obrazu a experimenty se světlem a zvukem. Zábavnou formou přiblíží dětem svět technologických nástrojů a ukáže jim možnosti jejich kreativního využití. Dílny jsou určeny pro skupinu 10ti dětí. V on-line výstupu budou shrnuty použité postupy a bude prezentován výsledný produkt vytvořený dětmi během dílen. On-line výstup bude zpřístupněný na webových stránkách VKB a bude využitelný pro další edukační programy a vzdělávání dětí jednotlivě nebo pro školní skupiny apod. (připraveno ve spolupráci s organizací Terén)

Noise Kitchen - Nikol Štrobach Členka interdisciplinárního sdružení Bastl Instruments Nikol Štrobach připraví čtyři workshopy zaměřené na vytváření a používání netradičních elektronických hudebních nástrojů pro děti. Zaměří se na netradiční vnímání zvuku a hudby, základy zvuku a hraní na syntezátory, zájemci si osvojí základy hraní na modulární systém, a vyzkouší si vytvořit vlastní modulátor. Účastníci se seznámí nejen se základními pojmy, ale i s různými typy nástrojů a jejich používáním při tvoření hudby. K dispozici budou systémy od Bastl Instruments. Každý z těchto workshopů bude mít část teoretickou a praktickou, kdy si účastníci sami vyzkouší zapojování a hraní na nástroje, vymyslí a efektivně postaví vlastní modulární systém. (připraveno ve spolupráce s KRA Rural Arts).

Více informací o sdružení Bastl Instruments: https://bastl-instruments.com/

Program Edukace Co je to video art? s Romanou Horákovou a Lenkou Trantírkovou Edukační program pro oba stupně základních škol, gymnázia a střední školy bude studenty seznamovat s tvorbou manželů Vašulkových a uvedení do základních pojmů: např. nová média, elektronická média, analogové a digitální nástroje, video art. Edukace také představí projekt Vašulka Kitchen Brno. Edukační program bude navázaný na Rámcový vzdělávací program (zejména téma Mediální výchova a vzdělávací oblasti Umění a kultura a Člověk a společnost).

Součástí programu bude tvorba edukativních materiálů a manuálů , které budou přístupné on-line na webových stránkách VKB a ukázky z edukačního programu a jeho výstupu ve VKB.

Přednášky, prezentace a performance (živé on-line přenosy) Performance

WIDT je polský audiovizuální sesterský umělecký kolektiv Antoniny Nowacké a Bogumily Piotrowské. Představení vychází z konceptu abstraktní opery, fenoménu založeném na nonverbálním vyprávění oscilujícím mezi koncertem, performance, instalací a video artem. Použití širokého spektra hlasových možností a organického toku analogové zpětné vazby video artu v duchu minimalismu umožňuje vytvářet dynamické kompozice, které jsou současně jemné, nepolapitelné a nekompromisní. http://www.widtproject.com/

STRWÜÜ (Jo Wanneng & Lukas Fütterer) Umělecká dvojice STRWÜÜ z německého Karlsruhe ukazuje modely miniaturizované, dystopické průmyslové krajiny sestavené z elektronických součástek; z komponent, které se běžně vyskytují v digitálních obvodech. kde plní funkci synchronizace procesů. Skupina STRWÜÜ bere tyto komponenty zpět do svých vlastních rukou a sama nad nimi přebírá kontrolu, určuje proudění energie na hranici jejich funkčnosti a přetváří je do nové podoby. http://www.strwueue.de/ https://vimeo.com/strwueue

Prezentace Screensaver Gallery (Barbora Trnková & Tomáš Javůrek) Umělci představí v on-line prezentaci svůj dlouhodobý projekt „ScreenSaverGallery“, virtuální galerijní prostor se sociální / kulturní odpovědností, který se snaží pomáhat pozitivní transformaci našeho kulturního a informačního prostředí. Prostřednictvím tohoto projektu, který funguje jako šetřič obrazovky na monitoru počítače představují a prezentují umělecké výstupy nejrůznějších mezinárodních umělců v kurátorském výběru, který se pravidelně proměňuje. On-line prezentace na stránkách VKB přiblíží tento projekt širokému publiku. https://screensaver.metazoa.org/

Matthew Ostrowski Americký audiovizuální umělec Matthew Ostrowski věnoval do archivu VKB své dvě video práce, které využívají již hotový filmový materiál k vlastní tvůrčí postprodukční práci, která rozkládá původní záběry do nových obrazových výjevů. Matthew vybírá a redukuje pouze některé motivy nebo sekvence, které považuje za signifikantní a která v sobě uchovávají esenci celého filmového díla, aby je protřednictvím svého video díla odhalil a zviditelnil. V rámci projekce děl Ostrowskiho ve VKB připravíme on-line prezentaci autora.

Odborná prezentace katedry Elektronického obrazu (Digitální média, Interaktivní média, Performance, Time-Based Media

Prezentace katedry ve stylu on-line Dny otevřených dveří s důrazem na práce pedagogů a studentů, přehled výuky a programů včetně on-line kurzu, který zrcadlí hledání cesty k prozkoumávání nových technologií, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, kreativní společnost.