VKB schuze 1.5.2020

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis ze schůzky VKB 1. 5. 2020 Přítomné: Marika Svobodová, Jennifer Helia deFelice, Barbora Šedivá

Body jednání:


1) ÚČETNÍ

- po obdržení nabídky od účetní Veroniky Hajn jí upřesníme naše požadavky (počet dokladů/měs) a na základě jejího nacenění se v týdnu po 4. 5. 2020 dohodneme na změně účetní. MS zašle BŠ informace k předešlým letům, BŠ doplní odhad dokladů k projektu MKČR na tento rok

- MS nebo JdF (?) následně se stávající účetní odkomunikuje případnou změnu


2) ÚLOŽIŠTĚ DAT

- je nutné ujasnit úložiště dat pro celoroční program (napr. workshopy, videa, atd.) i projekt VKB_Archiv a TAČR


- BŠ ujasní s programátorem Dušanem Barokem možnosti serveru Sanchez (provozuje oz Multiplace) pro další roky spolupráce


- členové VKB se již dohodli na preferované spolupráci se serverem Sanchez, zatím ale počítají, že tato služba bude zdarma

- záznam workshopu Haraldura Karlssona bude umístěn na server Sanchez (BŠ propojila emailem JdF a admina serveru)

3) TAČR

- kontaktní osobou pro projekt TAČR (řešitelka doc. J. Horáková) bude za spolek B.Šedivá

- o tématech, které bude s J. Horákovou za VKB řešit, bude spolek průběžně informovat
4) STANOVY SPOLKU


- MS představila upravené stanovy - úpravy se týkají zejména nutnosti dvou podpisu u důležitých dokumentů


- JF navrhla zanést do stanov i další případy dokumentů, které může podepisovat jen jeden člen/členka výboru. BŠ navrhla, že je i možnost flexibilně jednat v průběhu roku a jako závazný dokument bude pak sloužit zápis ze schůzky (kde se např. odsouhlasí, který nový jednotlivý dokument může člen/členka podepisovat samostatně)

5) LICENČNÍ SMLOUVA

- MS představila upravenou smlouvu (dle vzoru z NFA)


- JdF navrhla zanést do smlouvy možnost volného autorského zacházení/zpracování poskytnutých děl (např. autorské reinterpretace, atp.)

- JdF navrhla zanést do smlouvy povinnost nabyvatele informovat autora o aktuálním použití jeho díla/děl


6) PRODUKCE VKB - KONKURZ


- na podzim 2020 bude nutné najít nového kolegu/kolegyni na pozici produkce


- nejpozději začátkem června vypíšeme na tuto pozici konkurz

- dořešit: kdo připraví konkurz? kdo bude zájemce vybírat?


7) ROZPOČET


- na další schůzce projednáme celoroční rozpočet spolku


- MS připraví na další schůzku stávající rozpočet celoročního provozu


- MS a JdF navrhnou svojí představu o honoráři za svoji činnost v spolku


- pokud bude nutné věnovat část rozpočtu z grantu MKČR na celoroční provoz, BŠ na základě toho upraví plán rozpočtu pro tento projekt


Termín další schůzky 6. 5. 2020 o 10 hod.

Zapsala B.Š.