VKB schuze 12.11.2020

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

ápis schůze spolku Vašulka Kitchen Brno dne 12. 11. 2020

Schůze proběhla on-line

Zúčastnil se: Tomáš Ruller, Terezie Petišková, Jennifer Helia DeFelice, Miloš Vojtěchovský, Barbora Šedivá, Marika Svobodová, Lenka Dolanová, Jana Horáková, Kateřina Drajstajtlová Nezúčastnili se: Ondřej Merta, Matěj Kotouček, Nikol Strobachová, Viktor Pantůček


Témata schůze: 1) stručná rekapitulace projektů a programu v roce 2020 2) využití financí v 2. polovině roku včetně tisku publikace 3) přehled a obsah podávaných grantů na příští rok: 3a. Statutární město Brno – celoroční provoz Centra, odevzdáno na konci září (650 tis. Kč) 3b. Ministerstvo kultury-archiv – pokračování projektu zpracování archivu, odevzdání 16. 11. 3c. Ministerstvo kultury, celoroční program – odevzdání do 16. 11. 3d. Ministersvo kultury, publikační činnost – vydání doplněného a rozšířeného překladu knihy Lenky Dolanové – odevzdání do 16. 11. 4) diskuze na programem v příštím roce: směřování, zaměření, náměty apod.

Jennifer Helia DeFelice zahajuje schůzi a udává hlavní témata schůze.

Marika Svobodová mluví o grantech spojených s VKB a o nákladech. Většina nákladů jde na provoz VKB, na mzdy, na akce, workshopy nebo na materiál. Ze zbytku navrhuje koupit nový stolní počítač.

Barbora Šedivá mluví o projektu archivace. Tento rok je v plánu prozkoumání materiálů archivu a evidence. Pro příští rok připravují komunikaci s institucemi a navázání spolupráce. Nově pracují na platformě Drupal. Barbora Šedivá se také ptá, kdo bude za sbírku zodpovědný? Kateřina Drajsajtlová popisuje svoje roli v projektu archivnictví. Tomáš Ruller počítá se spoluprací a popisu jednotlivých věcí v databázi. Miloš Vojtěchovský navrhuje spolupráci s Olomoucí.

Jennifer Helia DeFelice mluví o projektu digitalizace, grantu a financování od ministerstva kultury. Problémy s pandemií, změny programu – přesun do online prostředí. Shrnutí podzimního programu. Popisuje s kým, na projektu spolupracuje. Plánuje se nákup vybavení do VKB. (externí hard disk, fotoaparát, PC, pomůcky k edukaci). Spolupráce na programu edukace, zaměření na různé věkové skupiny. Jennifer komunikovala se Steinou, mluvila o projektech, možnost spolupráce přímo s ní. Steina se ptala, zda má Vašulka Kitchen zájem o Woodyho osobní knihovnu.

Marika Svobodová shrnuje granty – celková částka 1 milion 488 tisíc Kč. (pro tento rok) Pro příští rok 4 granty. Celoroční činnost (město Brno 650 tisíc Kč.), grant na archiv (450 tisíc Kč.), Ministerstvo kultury - celoroční činnost digitalizace, edukace, workshopy (450 tisíc Kč), grant na publikační činnost (116 tisíc Kč.) Celková předpokládaná částka z grantů na příští rok 1 660 000 Kč.

Lenka Dolanová představuje svou plánovanou knížku, která bude mimo jiné obsahovat seznam díla Vašulkových, rozhovory se Steinou.

Marika Svobodová přináší 2 otázky – tisk publikace žádost o zapůjčení Noisefields na výstavu do Bratislavy, (které se ovšem kvůli problémům s pandemií zřejmě nebude konat) a poté na výstavu do Prahy v roce 2022

Jana Horáková mluví o projektu neuronových sítí (Toucher). Uvádí nás do problematiky, do plánu na tento rok a na příští rok. Výstupy vypadají velice zajímavě. Dokončení se odhaduje na 12. měsíc 2020. Práce na Vašulka live Archive. Projekt Digital Creator s doktorandy. Zmiňuje se o novém malém projektu s galerií TIC a Marikou Kupkovou.

Tereza Petišková mluví o spolupráci s VKB, výstavní plány na výstavu Woodyho a Steiny. Komplikace s koronavirem. Chválí škálu aktivit Vašulka Kitchen. Město snižuje rozpočet o 5% pro Dům umění, ovšem neočekává, že se změna VKB příliš dotkne. Zmínila, že ve spolupráci s MUNI, též pracují na projektu Toucher.

Tomáš Ruller připomíná, že díla, která máme ve sbírce by měla být vystavována. Také poznamenal, že je v našem zájmu získat Woodyho knihovnu a také české záznamy z Islandu.

Miloš vojtěchovský promlouvá o publikaci. Poznamenal, že by bylo hezké publikovat jako Vašulka Kitchen každoročně. Marika Svobodová mluví o rozpočtu na tisk publikace. S ohledem na cenu se uvažuje o tisku o 300 kusech – nejnižší cena za tisk 70 000 Kč. bez DPH. Tomáš Ruller se ptá, zda má smysl tisknout 300 kusů, což odstartovalo debatu o počtu kusů. Výsledkem debaty je, že se nechá nacenit více variant s Knihovničkou (a možná dalšími tiskárnami) s rozdílným počtem kusů, podle čehož se nakonec rozhodne. Barbora Šedivá poznamenala, že by bylo dobré vyčlenit honoráře pro autory publikace, s čímž členové souhlasí. Miloš Vojtěchovský se ptá, zda má smysl vydat něco podobného (publikace) i příští rok. Účastníci schůze spíše souhlasí. Na texty by bylo možné využít chystanou konferenci prostřednictvím Jany Horákové a MUNI, konečnou publikaci FaVU nebo chystanou každoroční publikaci o projektech Domu umění.

Marika Svobodová vyzívá členy spolku k zamyšlení se nad programem VKB do příštího roku.

Miloš Vojtěchovský navrhuje spolupráci s archivem Alfonse Schillinga ve Vídni.

Jennifer Helia DeFelice ukončuje schůzi.