VKB schuze 14.11.2019

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pracovní schůzka Vašulka Kitchen Brno 14.11.2019

Přítomní: Miloš Vojtěchovský, Tomáš Ruller, Barbora Šedivá, Marika Svobodová, Jennifer DeFelice Omluvení: Jana Horáková Zápis: Markéta Mazalová

Téma schůzky: Rozdělení kompetencí, organizační struktura

Schůze začala debatou o rozdělení kompetencí, Marika navrhuje, že by rada spolku měla mít přehled o financích, programu a aktivitách, že by se měl vytvořit pevný základ, probíhá diskuze. 1.) Z diskuze vyplývá, že je třeba zajistit: - grantové zajištění činností - novou organizační strukturu, kde budou jasně vymezené kompetence a zodpovědnosti - funkční radu - finance pro členy rady, aby měli motivaci

Tomáš Ruller navrhuje, aby vznikla exekutivní složka, která bude řešit finance, dramaturgii, program, zároveň říká, že bude třeba změnit stanovy, vytvořit nový model, protože současný VKB nevyhovuje. 2.) Provizorní rozdělení rolí, které vzešlo z diskuze:

Barbora Šedivá – věci okolo archivu a výzkumu, fundraising na aktivity s tím související, spolupráce s NFA, dramaturgie programu, fakultní věci,

Jennifer DeFelice – mezinárodní vztahy, grafické práce, koordinace výzkumné a archivní činnosti (headhunting), dlouhodobý program

Marika Svobodová – rezidence, tajemnice VKB

Miloš Vojtěchovský – příprava výstavního programu

Tomáš Ruller – komunikace se Steinou, městem, potenciálními sponzory – shánění finančních prostředků, zastupování spolku na veřejnosti, kurátorská činnost

Markéta Mazalová – pomoc s produkcí/marketingem


3.) Nápady na financování FaVu (musí se žádat s předstihem březen – květen, aby částku zahrnuli do ročního rozpočtu, podává se žádost na konkrétní projekty, zdůvodnit Zahraniční odborníci Publikační činnost Gaby Wijers, LIMA Zpracování archivu, atd. Centrum pro podporu rozvoje technologií Agosto Státní fond kultury (čtvrtletní výzvy, dá se žádat na jednotlivé projekty, koncem února je další termín, 3 granty ročně) Knihovna nových médií Finance pro rezidenty Kniha Lenky Dolanové (překlad do angličtiny)


4.) Úkoly Ročenka!! Do konce listopadu připravit editorsky V lednu proběhnou finální korektury, překlady a tisk T. Ruller, M. Vojtěchovský, M. Svobodová, J. DeFelice, J. Horáková B. Šedivá osloví Agosto Fundation na možnú podporu Formálně Barboru přijmout do spolku T. Ruller (?) FaVu smlouva o spolupráci (chtějí konkrétní body) M. Svobodová NFA smlouva o spolupráci (konkrétní body) B. Šedivá Rezidence 22.11. se členové rozhodnou, koho vybrat 28.11. proběhne porada, finální rozhodnutí BŠ, JdF, MS,

Finance na ⅓ roku 2020 oslovit sponzory, shánět finance T. Ruller