VKB schuze 14.3.2019

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis zo schôdze spolku VKB, 14.3.2019, Brno prítomní: Tomáš Ruller, Jennifer Helia DeFelice, Terezie Petišková, Marika Svobodová, Nikol Štrobachová, Matěj Kotouček, Miloš Vojtěchovský (skype), Lenka Dolanová (skype) neprítomní: Juraj Machálek, Barbora Šedivá, Ondřej Merta, Viktor Pantůček, Jana Horáková zápis zo schôdze: Monika Szűcsová

Program: Financie

      Obdržaná dotácia od mesta 405,000 Kč – návrh delenia:
         Záväzky: z minulého roka: 80,000 za grafiku + cca. 20 tis. Lloyd za web

92,000 potreba na mzdy pre Ninu a Moniku Energie, úklid, ostraha (fakturace od DU) okolo 50,000 po odčítaní fixných nákladov zostáva na provoz VKB: 163,000

Očakávané výdaje: kancelárske potreby, varná konvica, police a podobne: cca. 12,000 monitor: 15,000 internet: 6,000 (nutné overit, konfrontovat s poslednou fakturou) účetní: cca 10,000 Bára Šedivá - odmena za prípravu mestského grantu: 10,000 po odčítaní očakávaných nákladov zostáva na provoz VKB: 110,000

V pláne tištěná publikácia / ročenka – na návrh Terezy Petiškovej teraz z rozpočtu vyňať a na podzim žiadať mesto o samostatnů dotáciu (cca 50,000 Kč ?) Propagácia VKB na fasáde budovy Domu umění – napríklad svetelný panel na rohu budovy alebo alubondove písmo nad oknami VKB (kde bol kedysi názov galérie) - na dalšiu diskusiu - cca. 20,000 Kč Navrhovaný finančný rámec na honoráre (z dotácie mesta Brna): 80,000 Kč (vrátane účinkujúcich autorov - honoráre za vypracovanie grantov vyplácať až zo získaných prostriedkov). V rámci toho podpora doprovodního programu BASTL: cca 20,000 Kč. Honoráre pre Nikol (pokryté BASTL do konca března) - pokračovanie potreba doriešiť s Ondřejom Rezerva: 10,000 Kč

2. Granty Česko - nemecký fond - potreba podať do konca mesiaca března Tereza v spolupráci s Janou Horákovou (výstava Christine Kubish a týdenní residence Barbary Büscher)

Norské fondy - termín do leta, očakáva sa vypísanie, žiadosť spracuje Jennifer a Tomáš Ruller v spolupráci s Milošom

Ministerstvo kultury – kategorie archiv, digitální archive, popularizaceTermíny žádostí do 30.8. Vypracovat záměr – grant na residence, honoráře umělcům, produkce Matěj a Marika ve spolupráci s Bárou Šedivou

Magistrát – na podzim – podpora publikace / ročenky

3. Rezidencie Na jar zaistená rezidencia v gesci Domu umění (Marika Svobodova), termín 15.4. – 15.5., Christian Doeller Na podzim (od 15.11.) na týždeň možnosť rezidencie pre Barbaru Büscher (Jana Horáková) Náklady na rezidenta - potreba konzultovať s kurátorkou rezidencií DU (Terezie Petišková potvrdí do 25.3.), nevylučuje možnosť krytia určitých nákladov na rezidenta Domem umění (zatiaľ potvrdené náklady na diety) návrh rezidencií VKB na rok 2020 - v základe 2x / rok: na jar umelec + na podzim teoretik – rezidencie naviac v závislosti na získanych dalšich financiach rezidenčný program BASTL koordinovať s možnosťami Domu umení (Nikol?) 4. Web Web VKB - potreba realizovať finálne úpravy webu na základe prebehlej diskusie - dohodnúť termín stretnutia zainteresovaných: Mariky a Moniky s Milošom a Lloydom v Prahe

5. Program činnosti Konferencia VKB: 1 - 2 dni - ak potreba priestorov Domu umění, Marika dodá informácie (Miloš) Brno Art Week (Monika) BASTL (Nikol a Matěj) Curator in Kitchen - Lenka Dolanová pripraví kurátorský výber na duben 2019 Žiadosť o zapožičanie diela Light Revisited do GHMP (Jitka Hlaváčková) mezi 4.6. - 13.10. – HLASOVANIE: všetci prítomní členovia súhlasili potreba vykomunikovať podmienky s BERG (Jennifer) - vytvoriť náhradný program v miestnosti inštalácie Návrhy: červen - výstava rezidenta (zaistí Marika) červenec - Chris Hill - bude od konce června do polovice srpna (zaistí Jennifer) září - prezentácia Steiny (otvorené kurátorským ponukám) říjen – prezentácia v rámci projektu TIM? (Jana Horáková)

4 individuálne ponuky na spoluprácu s VKB: https://noiseorchestra.org/ http://widtproject.com/ https://34.sk/mikrobialny-ocistec/ http://newsense-intermedium.com/EXHIBITIONS/LyconBinatorio19/index.html WIDT možnosť vystupovať v dubnu (elektronická hudba) dramaturgia tohto programu by mala byť koordinovaná v rámci agendy jedného človeka (Matěj alebo Nikol) odpovedať všetkým - ponuky sů zaregistrované, potreba vyjasnenia konkrétnejších požiadaviek a možností zo strany umelcov (postará sa Matěj) 6. Rôzne Otázka spoplatnenia vstupu na špecifické akcie mimo bežný provoz VKB - vstupné zostane zatiaľ dobrovolné (ako dary adresované priamo umelcom)

Žiadosť o registáciu zmeny sídla a nových stanov podaná Tomášom Rullerom pred Vianocami prepadla, lebo nefungovala komunikácia cez datovú schránku. Tomáš Ruller znovu požiadal o prístupové heslá k datovej schránke, ku ktorej znovu predal prístup Jennifer a tá Monike. Juraj a Jennifer Monike predajú administratívnu agendu spolku. Je potreba obnoviť žiadosť s novým zvolením ku zmene sídla do DU od mesta - pôvodne prepadlo (potrebná je súčinnosť Tomáša Rullera, Moniky a Mariky a predanie agendy Jurajom a Jennifer)

Otváracia doba VKB - by sa mala čiastočne viazať na otváraciu dobu DU (VKB zostane otvorené aj po dobu medzi výstavami, ale programy budú plánované na dobu, keď má DU výstavy otvorené) - DU má zatvorené od konca června a podzimnú sezónu zahajuje 29.9.2019

V srpnu je DU zatvorený - VKB by malo tiež zostať zatvorené.

K pripomienkovaniu bol Domom umění predložený dodatok zmluvy č. 2 venovaný provozným záležitostiam – rozposlané všetkým.

Ďalší návrh termínu schôdze spolku VKB je pred letom - prostredníctvom doodle poll (emaily nefungujú). Raz mesiačně bude zvolávaná rada. Menšie pracovné schôdzky ad hoc podľa potreby.

(zápis odobrený predsedom 15.3.)