VKB schuze 16.4.2018

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis z jednání Vašulka Kitchen

Datum konání:16. 4. 2018 v 09 hod. Místo: Odbor kultury, Magistrát města Brna Účastníci: prof. akad. soch. Tomáš Ruller – představitel spolku Vašulka Kitchen Brno, z.s. MgA. Jennifer Helia De Felice – představitelka spolku Vašulka Kitchen Brno, z.s. Mgr. Terezie Petišková – ředitelka Domu umění města Brna Mgr. Marika Svobodová – kurátorka Domu umění města Brna Mgr. Jaroslav Hamža – vedoucí Oddělení kulturních služeb, OK MMB Mgr. Zdena Oprchalová – vedoucí správního oddělení, OK MMB Mgr. Bc. Jindřiška Lesová – právnička, OK MMB MgA. Šárka Telecká – odborný kulturní referent, OK MMB

1.) Výpověď stávajícímu nájemci panu Jiřímu Rybářovi tak, aby byl prostor volný pro spolek od srpna 2018 - Paní ředitelka domluví v co nejbližším termínu (v týdnu 16 – 20. 4. 2018) schůzku s p. Rybářem s cílem jej požádat, aby dal výpověď sám. Schůzky by se za OK MMB zúčastnila p. Lesová (případně p. Hamža) - Pokud p. Rybář nebude souhlasit OK MMB připraví v co nejbližším termínu materiál RMB s výpovědí. - Paní ředitelka zajistí vyrovnání závazku s p. Rybářem (energie)


2.) Náhrada za pronájem od p. Rybáře pro DUMB bude hrazena od termínu, kdy spolek zahájí svoji činnost. Předpokládá se tedy od srpna 2018.


3.) MMB OK, ke smlouvě mezi DUMB a spolkem, uvedený počet metrů čtverečních je jiný než je skutečná výměra. - P. Oprchalová, poslala po schůzce připomínky ke smlouvě týkající se výpovědi (čl. V.) a poskytovaných prostor (čl. II.), kde je třeba doplnit užívaní společných prostor.


4.) MMB OK zajistí smlouvu o výpůjčce prostor DUMB pro spolek. S delším horizontem než jeden rok. - DUMB a spolek, dodají do 17. 4. 2018 zdůvodnění proč by chtěli Smlouvu o zápůjčce na více jak jeden rok. (důvodem je možnost žádat o evropské granty, kde je udržitelnost projektu 5 let) - V současné se jedná o Smlouvě o výpůjčce, která se může prodlužovat. Později pokud by spolupráce vyhovovala se může uvažovat o změně Zřizovací listiny.


5.) Spolek, nastaví splátky v přidělené dotaci od OK MMB, tak aby je mohl využít. - Stalo se hned po jednání


6.) Schválení změny sídla spolku a Smlouvu o zápůjčce. Pro schválení změny sídla je potřeba doložit smlouvu mezi DUMB a spolkem a Smlouvu o výpůjčce. Předložit RMB společně. Předpokládaný termín je červen.


7.) Status se bude řešit až budou uzavřeny všechny smlouvy.


8.) Terezie Petišková a Marika Svobodová vstoupí do spolku jako fyzické osoby. Instituce se nemůže stát členem spolku.