VKB schuze 2.5.2018

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis členské schůze Vašulka Kitchen Brno Datum: 2.5. 2018

Přítomni: Terezie Petišková, Jennifer Helia De Felice, Marika Svobodová, Tomáš Ruller, Viktor Pantůček, Juraj Machálek

Na schůzi byli diskutovány a odsouhlaseny následující body:

Grant MMB:

DumB přijal dokumenty (Vizuální schéma, první fázi rozpočtu) dle dohody – podotknuto že jde o nástřely. Juraj a Jennifer pošlou DumB (Marice) smlouvu s MMB . Marika zkoordinuje schůzku Juraje a Jennifer s E. Fučíkovou nad strategií čerpání dotace z MMB, na základě toho rozepíšeme všechny splátky. E.Fučíkovoiu bude financovat DumB.

Otevření/zahájení, provozní záležitosti:

Kvůli vypovězení smlouvy s p.Rybářem bude nastěhování možné nejdřív 1.9. Otevření tedy bude posunuto zřejmě o měsíc. Předběžně jsme stanovili úterý 23.10. Definitivní termín určíme ideálně do konce června. MS a TP zjistí v rámci svého kalendáře jestli termín s něčím koliduje. Program otevření: Juraj napíše všem členům email s důraznou výzvou ohledně námětů na program otevření – aby členové (kolektivně) zpracovali vizi otevření do konce května. V rámci budoucího prostoru VK byli projednány potřebné následující stavební úpravy: odstranění příčky, potenciálně nahrazení posuvný prosklený dveře. Diskutovalo se rovněž využití prostor studovny. TP pověří pracovníky BOZP kontrolou prostor, jestli odpovídají nákresu. Wi-fi otázka? Marika zjistí fungováni a kapacity Wi-fi v prostorech VK, + zda-li je potřeba vyřešit pevné zásuvky připojení k internetu. Zjistíme (např. od Dušana) případného providera internetu pro neziskovky (econenct.ecn) Kniha L. Dolanové o Vašulkových bude přirazena do prodeje DumB Diskutovala se možnost zřídit knihovnu ve VK, + interaktivní místo/panel/něco ve studovně VK (např. Tablet s video-rozhovory s Vašulkovými) Shodli jsme se, že v rámci nákladů na úpravy je potřeba počítat s rezervou – vzhledem k neznámému stavu soc. zařízení, navázání kachlí na podlaze, malování atp. TP se pokusí domluvit s p. Rybářem zachování současného osvětlení a zabednění (sádrokartony) Pokusíme se domluvit schůzku a prohlídku prostor s p. Rybářem – T.Petišková


Možnosti financování: Pokusíme se požádat o grant Česko-německý fond (uzávěrka do konce června) – nabízí se spolupráce s Karlsruhe/ M. Bielickým (pozváni na sympozia, účast na zahájení.... - oslovení zkoordinuje Jenny s Milošem Pokusíme se zahájit HitHit kampaň – Juraj s Jennifer (Orientace na ZKM...) květen. Projednala se možnost podpory od Goethe Institutu– podpora formou stipendia pro umělce, který tu bude alespoň týden (nabízí se Bielický). TP tomu nedává moc šanci. Juraj zjistí možnosti programu Erasmus + (výzva na spolupráce a partnerství na rok 2019)


Propagace a PR:

Na web DumB bude přidán „chlíveček“ s odkazem na web VK. DumB bude inzerovat aktivity VK v rámci programu. V rámci propagace VK nám koncepčně pomůže PR manažerka DumB. Koncepci, spolupráci a zodpovědnosti ohledně mailing listu/ů a obecně, s ní budou konzultovány – Juraj a Jennifer Zahájení by mělo být propagováno co nejšeřeji, přes DumB. PR spolupráce a koordinace s Juraj. VP- stálo by za zvážení koordinace PR otevření VK s Expozicí nové hudby. Jennifer bude mít Skype hovor s Lloydem ohledně tvorby webu Proběhla debata o sjednocení stylu a designu. Bude se projednávat průběžně v budoucnu.

Spolupráce:

J.Horáková a V. Pantůček se v rámci plánované cesty do Karlsruhe pokusí navázat/udržet dobré vztahy – propojení s VK, přednášky Zvací dopis k (obnovené) spolupráci pro Vasulka Chamber napíše Jennifer+Juraj . Rovněž potřeba doladit smlouvu s VK a VCH – Juraj ji zašle zbývajícím členům k připomínkám. 15-17.6. bude v Brně Kristine Kubisch (16.6. výstava v rámci elektronických procházek) – zkusit využít

Schůze ukončena s tím, že na konci května proběhne schůze nad programem - (23.5. ve 12:00. ) - VP dá vědět jestli může.