VKB schuze 30.8.2018

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Schůze Vašulka Kitchen Brno, 30.7.2018


Přítomní: Tomáš Ruller, Miloš Vojtěchovský, Terezie Petišková, Marika Svobodová, Jennifer Helia DeFelice, Jana Horáková, Juraj Machálek (zápis)

Nepřítomni/Omluveni: Lenka Dolanová, Viktor Pantůček

Hosté: Karel Bařina, Lucia Kolesárová, Ondřej Merta (Bastl Instruments)

Svolavatel : Tomáš Ruller a Jennifer Helia DeFelice

Schůze je usnášeníschopná


Vyúčtování první splátky dotace z města Brna je odevzdáno – zavoláme, jestli je všechno ok (Juraj)

HITHIT Miloš a TR korektorovali text k HitHit kampani, Jana se na to podívá taky – pošle upravenou verzi všem. (zkonkrétnit) K textu proběhla diskuse - potřeba ujasnit na co ty peníze v HitHitu bereme. Ke kampani bude přiložen jako příloha architektonický návrh řešení prostor - vizualizace. Rovněž přidáme dobré fotky (Dům umění, Vašulkovi, Kitchen...) vizualizace prostor jako úvodní fotka projektu. (Juraj)

Juraj napíše do textového dokumentu odměny a pošle ostatním, jestli souhlasí.

Upřesnili jsme si v diskusi jak pokračovat v kampani HitHit. Terezie vyjádřila nutnost sdíleni mezi kolegy a kamarády všech zúčastněných. Údernější začátek textu – co je to Kitchen, otvírá se, co se děje. Jednoduchý úderný začátek (poslat Jane přístup) Jana zedituje text. Texty budou procházet korekturou a kontrolou jednotného názvosloví – Marika MV – by do toho nemíchal programové záležitosti, jednoduše jenom na jednu věc. Informace o dotace z města tam musí být uvedena Web by tam měl byt už nový, alespoň úvodní strana – z časových důvodů ho tam dáme v průběhu kampaně. Ke kampani HitHit vložíme odkaz na FB stránky projektu. Jenny pošle admin. přístup – Terezii a Marice – koordinace s PR Domu umění. HitHit – zase. Lépe definovat na co žádáme. obecněji na zahájení – redefinovat na co žádáme. Po diskusi s Ondřejem Mertou jsme zpětně usoudili že současná kampaň bude mít zřejmě lokální charakter, tedy i adresář oslovených. Stejně ji uděláme dvojjazyčně – Juraj a Jenny HitHit spustíme ve středu (1.8.) na 30 dní. V půlce kampaně druhá vlna sdílení. TR – navrhuje kromě plošného oslovování (fakulty, studenti, Dum uměni) osobně posílat konkrétním lidem. Spojit plošně síly v rozesílaní – Adresář lidí co kontaktovat – Marika udělá sdílenou tabulku „VIP“ hostů, na základě, které kdo koho osobně osloví.

WEB Miloš vyjádřil nutnost copywritera pro web – správce webu a naplánovat obsah – koncepce. 1. Krok ke všemu. Jana – zamyslet se co k čemu, co máme říct. Sestavit styl informace, kterou má web říkat. Spuštění webu formou aktuality na HitHitu – stejně tak video případně. Úvodní stránku – a postupně doplnit. Jenny pošle od Lloyda strukturu ostatním a spolu to nalejme obsahem. JH – texty ohledně VK by měli být jednotné všude ve všech informačích kanálech (o spolku o projektu). Web – základní lidský text s (MV) – udělat. Miloš napsal Lloydovi o setkání ohledně rozjezdu webu v základních mantinelech s Lloydem aby byl funkční, plnohodnotně se aktualizuje za chodu., spolu se základním posláním.


Název projektu Proběhla debata ohledně vyjasnění názvu spolku a projektu/centra. Sjednotit názvosloví a dávat pozor na správnost – formality se dořeší najednou. otázka názvu ohledné nových médií, aktuálnost, srozumitelnost a mantinely pojmu v názvu – možnost podnázvu Centrum praktické filozofie médií – přímý odkaz k Vašulkovi, zbavíme se škatulky nových médií. TR podtitul by mel byt co nejsrozumitelnější široké veřejnosti – zatím tedy měnit nebudeme.


ZAHÁJENÍ A FINANCE

Podle posledních informací o dostupnosti hlavních hostů je definitivní termín zahájení 30.10.2018 !!

Marika a Tomáš potvrdí termín u Weibla, a Bielického. Jenny a Juraj domluví a koupí letenky, co nejdřív po doručení 2. splátky, kvůli zachování ceny. S městem je domluveno jednání o financování cesty Vašulkových - Terezie pošle Marice kontakt na zahraniční oddělení, které má záležitost na starost. Jennifer potvrdí termín a případné podmínky u Vašulkových Goethe Institutu zavoláme jménem spolku – ohledně žádané podpory, i když je šance malá a zřejmě už není šance. Juraj Terezii přepošle žádost pro Goethe. Poslat to samý – na Botschaft (kontakt přímo od TP) TR se zeptá Weibla na financování z jejich instituce. Jenny zavolá Erste a zeptá se na konkrétní možnosti. (Erste podporuje Havránka - Transit, možná vhodné zeptat se přímo jeho na konkrétní osobu, kterou kontaktovat a osobně). Již osloveným brněnským IT sponzorům (potenciálním) Juraj tento týden zavolá a domluví případný kontakt pro sjednání osobní schůzky pro Jenny/TR – až budou konkrétní kontakty. – provolat se ke schůzkám. Následně napíšeme koho jsme oslovili a s kým jsme jednali. Jana se zkusí zeptat Viktora na oslovení sponzorů Agosto – do 15. Srpna zkusíme požádat o peníze/naplnit vypsanou výzvu (80 000 Kč) Miloš si myslí, že jsme outside the box, ale zkusíme ;) U rozpočtu na zahájení minimalizovat ceny – Vašulkas zaplatit z města, brožura skromnější. Možná zvážit dvě varianty rozpočtu. Weibl - TR ve světle nových informací zjistí podrobnosti ohledné cesty Weibela, náklady i možnosti financování (ZKM) Obecně bychom měli zhodnotit a racionalizovat rozpočet – aby jsme si nevzali moc velké sousto, zjistit kde a jak se dá s věcmi hýbat. Napíšeme koho jsme oslovili. A lépe komunikovat. Německé velvyslanectví – kontakt na Bielického, český národní archiv – rozbíhají spřízněný projekt. Miloš s TR se potkají domluví případné schůzky. Ujasnit projekci Bielického - technické podrobnosti – Miloš, TR, Marika?

BASTL INSTRUMENTS

Ondřej Merta představil sebe i Bastl Instruments a jejich projekt Noise Kitchen – na Skleněné louce. zvuková škola – kurzy a workshopy, residence ze zahraniční. Průběžně se budeme snažit definovat spolupráci. Zahájí v konzultaci s architektem zvukové/akustické vybavení prostor k instalaci. – přepošleme mu arch. studii i kontakt na Ivana Palackého (Jenny?, Marika?) Podle dramaturgii zahájení se Bastl zapojí, aby to sedělo do koncepce. Třeba konzultovat jestli je tento sponzoring vést jako možnou formu dofinancovaní projektu pro město. (jestli to musí projít naším účtem, jestli to jde administrativně vyřešit. Bastl má velkoobchodní ceny, bylo by lepší nakoupit přes ně. Zjistit jak to jde udělat a propojit. Možnost PR sdílení HitHit kampaně přes Bastl, Ondřej to zjistí. Případně využije kontakty. Ondřej vyjádřil myšlenku ke crowdfundingové kampani, že by měla být mezinárodní. Doporučil Marka Loskota, který s tím má zkušenost – mohl by nám pomoct s kampaní na mezinárodní úrovni v dlouhodobějším horizontu – Nejdřív ho Ondřej osloví, pak nás propojí/přepošle Marice. Ondřej může za Bastl Instruments pro HitHit dodat za výhodnou cenu nějaké odměny – Juraj mu napíše. Email na Ondřeje: merta.ondrej@gmail.com - Skleněná louka by v naší spolupráci mohlo sloužit jako studio pro rezidenty na výměnu pro Bastl. Když se dá dopředu vedet, tak DU může vyhradit ubytovací prostory - třeba to zkoordinovat. ZVUK v Praze – Bastl (Marie Čtveráčková , Synth library) Noise Kithcen – by mohla fungovat jako specifická linie Vašulka Kitchen.GRAFIKA/VIZUÁLNÍ STYL PROJEKTU

Karel a Lucie představili návrh uchopení vizuální identity, vycházejíc částečně z přístroje Rut-etra. Prezentovali na konkrétních materiálech – plakát, brožura, letáky. Proběhla rozsáhlá diskuse o grafických návrzích i s připomínkami. Grafici projevili ochotu o spolupráci s Lloydem ohledně grafického designu webu. Jenny by je propojila s Lloydem. Potřeba loga, mohlo by byt dynamické, ale jednoduché(?) – aby to nebylo na efekt, návrat k ruko-dělnosti. Jana navrhuje využít slepice z domovské stránky – brněnský rozměr, meta vtip Grafici pošlou Milošovi v .pdf formátu náhled webového designu pro Lloyda. Font je vyřešen –název fontu Robert Koncepce webu je nyní důležitější než brožura, vzhledem k časovému presu co nejjednodušší varianta, případně jenom dočasná, náhledová, provizorní, úvodní strana- grafici mezitím zapracují na návrhů na základě připomínek z diskuse, Poprosili jsme grafiky aby byl vizuální styl webu co nejdřív. Budou potřebovat texty k připravované propagační skládačce, zhruba aby věděli - práci na ní předchází obsah. My musíme dodat obsah co nejdřív –česko-anglicky. Vetší publikaci zřejmě v grantech září, tedy spíš pro další rok. Při zadávání určit rozsah pro tisk, a na jaký účel. Zvážit použití dané tiskoviny. (Asi 1000 ks – při skládačce) Poslat grafikům a Bastlu katalog Mystery of Memory v .pdf – Juraj? Jennny Web - asi závěrem - udělat úvodní stránku, která se bude moct rozrůstat dál.

DALŠÍ SETKÁNÍ

Bude předběžně 15.8.2018 v 11:00 . Zúčastní se i grafici Karel a Lucie. Děkujeme za účast.